Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-43
Дата на постъпване: 19/08/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 09/10/2019
Обнародван в ДВ: брой 83/2019 г.
Срок за предложения: 03/10/2019