Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-59
Дата на постъпване: 06/08/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-59.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 12/09/2019
Обнародван в ДВ: брой 74/2019 г.
  • 05/09/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 05/09/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 05/09/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 12/09/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 12/09/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 12/09/2019 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 09/09/2019