Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-41
Дата на постъпване: 05/08/2019
Сесия: Осма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 14/11/2019
Обнародван в ДВ: брой 94/2019 г.
Срок за предложения: 20/09/2019