Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-47
Дата на постъпване: 05/07/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-47.pdf