Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-44
Дата на постъпване: 20/06/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-44.pdf
Срок за предложения: 31/07/2019