Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-43
Дата на постъпване: 19/06/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-43.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 25/09/2019
Обнародван в ДВ: брой 79/2019 г.
  • 27/06/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 27/06/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 27/06/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 25/09/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 25/09/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 25/09/2019 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 25/07/2019