Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-42
Дата на постъпване: 14/06/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: 954-01-42.pdf