Законопроект за марките и географските означения

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-29
Дата на постъпване: 06/06/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 28/11/2019
Обнародван в ДВ: брой 98/2019 г.
Срок за предложения: 04/07/2019