ЗИД на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: ЗИД на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
Сигнатура: 953-03-43
Дата на постъпване: 04/06/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 21/11/2019
Обнародван в ДВ: брой 94/2019 г.
Срок за предложения: 11/06/2019