Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-26
Дата на постъпване: 03/06/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 25/07/2019
Обнародван в ДВ: брой 62/2019 г.
Срок за предложения: 11/07/2019