ЗИД на Закона за държавната собственост

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: ЗИД на Закона за държавната собственост
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение на Закона за държавната собственост
  2. Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост
Сигнатура: 953-03-35
Дата на постъпване: 08/05/2019
Сесия: Седма сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 29/05/2019
Обнародван в ДВ: брой 44/2019 г.
  • 14/05/2019 - приет(комисии второ гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 15/05/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 15/05/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 15/05/2019 - приет(зала второ гласуване)
  • 27/05/2019 - наложено вето(вето президент)
  • 28/05/2019 - приет(преразглеждане комисии (след вето)) - Комисия по правни въпроси
  • 29/05/2019 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 29/05/2019 - повторно приемане(преразглеждане зала (след вето))
Срок за предложения: 13/05/2019