Законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: Законопроект за допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
Сигнатура: 954-01-22
Дата на постъпване: 12/04/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: 954-01-22.pdf 954-01-22.pdf
Срок за предложения: 11/06/2019