ЗИД на Закона за социално подпомагане

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: ЗИД на Закона за социално подпомагане
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане
Сигнатура: 953-08-9
Дата на постъпване: 03/04/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 19/04/2019
Обнародван в ДВ: брой 35/2019 г.
  • 19/04/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 19/04/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 19/04/2019 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 10/04/2019