Законопроект за изменение на Наказателния кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-19
Дата на постъпване: 29/03/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: 954-01-19 (2).pdf