Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за социално подпомагане
Сигнатура: 954-01-15
Дата на постъпване: 19/03/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: 954-01-15.pdf
Срок за предложения: 10/04/2019