Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-14
Дата на постъпване: 06/03/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: 954-01-14.pdf