Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-9
Дата на постъпване: 26/02/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 05/06/2019
Обнародван в ДВ: брой 47/2019 г.
Срок за предложения: 03/04/2019