Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-8
Дата на постъпване: 26/02/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 10/07/2019
Обнародван в ДВ: брой 56/2019 г.
Срок за предложения: 04/04/2019Удължен срок за предложения: 25/04/2019