Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност
Сигнатура: 954-01-9
Дата на постъпване: 26/02/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: 954-01-9.pdf