Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-7
Дата на постъпване: 22/02/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: 902-01-7_ZID_ZMSMA.PDF
Срок за предложения: 20/05/2019