март 5, 2014

Новият изборен кодекс – ход напред или назад, за връзката между партии и граждани

Осигуряват ли новите изборни правила по-добра връзка между българската партийно-политическа система и гражданите? На фона на силно политизирания дебат около този въпрос, екипът ни потърси мнението […]