март 10, 2015

Гласна стачка

Долни Цибър стана обект на засилен медиен интерес поради вече известните, макар и недокрай изяснени събития преди изборите. Тук през 2014 хората вкупом се отказаха от […]