юли 31, 2013

Колко струва популяризирането на европейските програми ?

Достигна ли адекватна информация за програмното финансиране, което България получава от Европейския съюз? Разбраха ли българските граждани, неправителствените организации и бизнесът за възможностите и преимуществата, които […]
юли 19, 2013

Свързани фирми, усвоили основната част от средствата за комуникация по Програмата за развитие на селските райони

Средствата отделени за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони възлизат на 31 248 194 лв. и представляват над 30% от общия бюджет отпуснат за […]
юли 17, 2013

Голямото "он-лайн" пазаруване

Прозрачността на медийната собственост е хронична слабост на българската среда. Липсата на адекватна законодателна рамка и политическа воля за справяне с проблема през последните години предизвика […]