ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
23.08.2017
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
23.08.2017

СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ

 

  • Дата на раждане : 13/09/1981 Айтос, България
  • Професия: инженер;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи – ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: sevim.ali@parliament.bg

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ

44-то Народно събрание

член
10/05/2017 – до момента

Група за приятелство България – САЩ

член
23/06/2017 – до момента

Група за приятелство България – Индия

зам.-председател
23/06/2017 – до момента

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

07/07/2017

Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път III-208 „Провадия – Дъскотна-Айтос“ от км 51+130 до км.82+650, в териториален обхват – граници на община Руен, област Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък.
Отговорено в зала на 07/07/2017.

21/07/2017

Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предприети мерки за ограничаване на щетите от корояда и последвалите заболявания по горските масиви.
Писмен отговор на 21/07/2017.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

28/06/2017

Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-11

РЕШЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ЧЛ.154 ОТ ПОДНС

НАЛОЖЕНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.156 ОТ ПОДНС

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2