РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ
23.08.2017
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
23.08.2017

КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА

 

  • Дата на раждане : 24/04/1981 Габрово, България
  • Професия: инженер;икономист;
  • Езици: английски;немски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 7-ГАБРОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kristina.sidorova@parliament.bg

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ

44-то Народно събрание

член
31/05/2017 – до момента

Група за приятелство България – Грузия

председател
23/06/2017 – до момента

Група за приятелство България – Куба

член
23/06/2017 – до момента

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Законопроект за допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование

Предложение за провеждане разисквания по питане № 754-05-27/28.06.2017 г. от народния представител Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към министъра на здравеопазването Николай Петров относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ

Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 754-05-17/25.05.2017 г. от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях

Проект на решение за провеждане на разисквания по питане № 754-05-21/05.06.2017 г от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга на Европа, предложена от Жан-Клод Юнкер – председател на Европейската комисия

Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз

Проект на решение по искане за предсрочно освобождаване на г-н Димитър Борисов Главчев от поста Председател на Народното събрание

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

30/06/2017

Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цялостен ремонт на път Дряново-Царева ливада – Трявна, част от републикански път ІІІ – 609.
Писмен отговор на 30/06/2017.

28/07/2017

Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно задължителната двустранна компютърна връзка по чл.6 от ЗКИР между кадастъра и имотния.
Писмен отговор на 28/07/2017.

28/07/2017

Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно необходимост от реновиране и обезопасяване на жп прелезите в района на село Ганчовец, Община Дряново.
Писмен отговор на 28/07/2017.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

РЕШЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ЧЛ.154 ОТ ПОДНС

НАЛОЖЕНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.156 ОТ ПОДНС

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2
Декларация по чл. 12, т. 3