ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
23.08.2017
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
23.08.2017

КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ

 

  • Дата на раждане : 30/12/1968 Мадан, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 22-СМОЛЯН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: krasimir.sabev@parliament.bg

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ

44-то Народно събрание

член
10/05/2017 – до момента

Парламентарна група на ПП ГЕРБ

член
10/05/2017 – до момента

Група за приятелство България – Иран

председател
23/06/2017 – до момента

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Проект на решение във връзка с разисквания по питане № 754-05-13, внесено от народния представител Георги Йорданов на 17 май 2017 г. до министъра на здравеопазването Николай Петров относно стратегия за развитите на лечебните заведения за болнична помощ в Република България

 

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

28/07/2017

Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно решение на Надзорния съвет на НЗОК за заплащане на пълната стойност на изкуствено сърце.
Отговорено в зала на 28/07/2017.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

РЕШЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ЧЛ.154 ОТ ПОДНС

НАЛОЖЕНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.156 ОТ ПОДНС

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2