ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
23.08.2017
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
23.08.2017

КАЛИН НИКОЛОВ ПОПОВСКИ

 

  • Дата на раждане : 06/03/1965 София, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kalin.popovski@parliament.bg

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ

44-то Народно събрание

член
10/05/2017 – до момента

Комисия по труда, социалната и демографската политика

зам.-председател
10/05/2017 – до момента

Комисия по здравеопазването

член
10/05/2017 – до момента

Група за приятелство България – Молдова

зам.-председател
23/06/2017 – до момента

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Законопроект за защита при свръхзадълженост на физически лица

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Проект на решение във връзка с разисквания по питане № 754-05-13, внесено от народния представител Георги Йорданов на 17 май 2017 г. до министъра на здравеопазването Николай Петров относно стратегия за развитите на лечебните заведения за болнична помощ в Република България

Проект на решение във връзка с разисквания по питане № 754-05-17/25.05.2017 г., внесено от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях

 

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

РЕШЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ЧЛ.154 ОТ ПОДНС

НАЛОЖЕНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.156 ОТ ПОДНС

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2