ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
23.08.2017
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
23.08.2017

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА

 

  • Дата на раждане : 16/11/1955 с. Стоб, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: yordanka.fikirliyska@parliament.bg

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ

44-то Народно събрание

член
10/05/2017 – до момента

Парламентарна група на ПП ГЕРБ

член
10/05/2017 – до момента

Комисия по правни въпроси

член
10/05/2017 – до момента

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет

 

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

06/07/2017

Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-23

06/07/2017

Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-24

РЕШЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ЧЛ.154 ОТ ПОДНС

НАЛОЖЕНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.156 ОТ ПОДНС

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2