РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ
23.08.2017
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
23.08.2017

ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА

 

  • Дата на раждане : 09/05/1977 Севлиево, България
  • Професия: юрист;преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 7-ГАБРОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: iglika.sabeva@parliament.bg

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ

44-то Народно събрание

член
10/05/2017 – до момента

Парламентарна група на ПП ГЕРБ

член
10/05/2017 – до момента

Комисия по правни въпроси

член
10/05/2017 – до момента

Група за приятелство България – Кипър

зам.-председател
23/06/2017 – до момента

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

30/06/2017

Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяването на община Севлиево.
Писмен отговор на 30/06/2017.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

06/07/2017

Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-23

РЕШЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ЧЛ.154 ОТ ПОДНС

НАЛОЖЕНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.156 ОТ ПОДНС

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2