ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
23.08.2017
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
23.08.2017

ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА

 

  • Дата на раждане : 03/10/1979 София, България
  • Професия: политолог;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: evgeniya.aleksieva@parliament.bg

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ

44-то Народно събрание

член
10/05/2017 – до момента

Парламентарна група на ПП ГЕРБ

член
10/05/2017 – до момента

Комисия по вероизповеданията и правата на човека

зам.-председател
10/05/2017 – до момента

Група за приятелство България – Дания

зам.-председател
23/06/2017 – до момента

Група за приятелство България – Норвегия

зам.-председател
23/06/2017 – до момента

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Законопроект за концесиите

Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет

 

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

01/09/2017

Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно работата по разширението на южната дъга на Околовръстния път в участъка от кв. „Младост“ до магистрала „Тракия“.
Писмен отговор на 01/09/2017.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

РЕШЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ЧЛ.154 ОТ ПОДНС

НАЛОЖЕНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.156 ОТ ПОДНС

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2