РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ
23.08.2017
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА
23.08.2017

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ

 

  • Дата на раждане : 21/10/1954 Пловдив, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: dimitar.lazarov@parliament.bg

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ

44-то Народно събрание

член 10/05/2017 – до момента

Парламентарна група на ПП ГЕРБ

член 10/05/2017 – до момента

Комисия по правни въпроси

член 10/05/2017 – до момента

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

 

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

РЕШЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ЧЛ.154 ОТ ПОДНС

НАЛОЖЕНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.156 ОТ ПОДНС

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2