ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
23.08.2017
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
23.08.2017

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ

 

  • Дата на раждане : 08/07/1975 Благоевград, България
  • Професия: мениджър;
  • Езици: руски;португалски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimitar.gamishev@parliament.bg

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ

44-то Народно събрание

член
10/05/2017 – до момента

Парламентарна група на ПП ГЕРБ

член
10/05/2017 – до момента

Група за приятелство България – САЩ

член
13/07/2017 – до момента

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество

Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет

 

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

26/05/2017

Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на АМ Струма.
Отговорено в зала на 26/05/2017.

28/07/2017

Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция.
Отговорено в зала на 28/07/2017.

28/07/2017

Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“.
Отговорено в зала на 28/07/2017.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

РЕШЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ЧЛ.154 ОТ ПОДНС

НАЛОЖЕНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.156 ОТ ПОДНС

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2