ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
23.08.2017
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
23.08.2017

ГЕОРГИ ТЕНЕВ СТАНКОВ

 

  • Дата на раждане : 04/05/1963 , България
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: georgi.stankov@parliament.bg

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ

44-то Народно събрание

член
10/05/2017 – до момента

Парламентарна група на ПП ГЕРБ

член
10/05/2017 – до момента

Комисия по отбрана

член
10/05/2017 – до момента

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

РЕШЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ЧЛ.154 ОТ ПОДНС

НАЛОЖЕНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.156 ОТ ПОДНС

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2