ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
23.08.2017
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
23.08.2017

ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА

 

  • Дата на раждане : 31/07/1956 с. Иваново, България
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: venka.stoyanova@parliament.bg

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ

44-то Народно събрание

член
10/05/2017 – до момента

Парламентарна група на ПП ГЕРБ

член
10/05/2017 – до момента

Комисия по образованието и науката

член
10/05/2017 – до момента

Комисия по здравеопазването

член
10/05/2017 – до момента

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Законопроект за изменение на Закона за движение по пътищата

Проект на решение във връзка с разисквания по питане № 754-05-13, внесено от народния представител Георги Йорданов на 17 май 2017 г. до министъра на здравеопазването Николай Петров относно стратегия за развитите на лечебните заведения за болнична помощ в Република България

Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет

 

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

РЕШЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ЧЛ.154 ОТ ПОДНС

НАЛОЖЕНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.156 ОТ ПОДНС

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2