ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
23.08.2017
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
23.08.2017

АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА

 

  • Дата на раждане : 25/02/1972 Лом, България
  • Професия: юрист;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: anna.aleksandrova@parliament.bg

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ

44-то Народно събрание

член
10/05/2017 – до момента

Парламентарна група на ПП ГЕРБ

член
10/05/2017 – до момента

Комисия по правни въпроси

член
10/05/2017 – до момента

Група за приятелство България – Ирландия

председател
23/06/2017 – до момента

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Законопроект за концесиите

Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет

 

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ

06/07/2017

Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-23

РЕШЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ЧЛ.154 ОТ ПОДНС

НАЛОЖЕНИ ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ ПО ЧЛ.156 ОТ ПОДНС

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларация по чл. 12, т. 1
Декларация по чл. 12, т. 2