Спестовниците в парламента
август 16, 2017
Едно наум с партийните ръководители
август 24, 2017

Депутатският кеш

Всички народни представители са задължени да подадат декларация по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, които се публикуват в електронния регистър на Сметната палата.

В образеца на имуществена декларация, утвърден от председателя на Сметната палата, присъства графа “Налични парични средства”. Предполага се, че това са средствата, с които те разполагат в брой, тъй като тя е отделена от “Банкови влогове/депозити/”.

От така попълнените декларации не става ясно дали това реално са средства в брой, такива по разплащателни сметки (картови и/или безкартови), депозирани в трезори/сейфове или са съхранявани по друг начин.

Общо 107 (79 мъже и 28 жени) депутати са декларирали налични средства като общият им сбор възлиза на 6 398 148 лева. Отново отбелязваме, че някои депутати са посочили паричните средства и на своите съпрузи, които са включени в общата сума.

Водачи по налични средства в своите парламентарни групи са: Вежди Рашидов (ГЕРБ) – 875 332 лв.; Атанас Костадинов (БСП за България) – 273 000 лв.; Хамид Хамид (ДПС) – 556 208 лв.; Йордан Апостолов (Обединени патриоти) – 186 000 лв.; Веселин Марешки (ВОЛЯ) – 35 724 лв.

Народните избраници, декларирали наличие на подобни средства в размер над 100 000 лв. са 13.

С оглед на споменатия проблем, свързан с вида на средствата, екипът ни смята, че би било подходящо понятието “Налични парични средства” да бъде дефинирано конкретно(средства в брой, по разплащателни сметки (картови и/или безкартови), депозирани в трезори/сейфове и тн.) в образеца на декларацията, която се подава от депутатите.