ВОЛЯ за един лев

Държавната субсидия – ключ към българския парламент
14.06.2017
Доброволци и частни телевизии в предизборната кампания
19.06.2017

ВОЛЯ за един лев

На 15.06.2017 г. депутати от ПП Воля, начело с лидера на партията Веселин Марешки депозираха в деловодството на Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии.

Това е второто предложение в този парламент за намаляване на партийната субсидия. Първото се съдържаше в законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс на ГЕРБ, отхвърлен на първо четене в парламента.

Марешки предлага „таван” на държавната субсидия за политическите партии в размер до 1 лев за действителен глас. Предлага се и поправка в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., с която държавната субсидия за политическите партии се установява на 1 лев за действителен глас, получен на последните парламентарни избори.

Освен това законопроекта на Марешки предвижда държавна субсидия да се полага само на партиите, които имат свои предствители в парламента. По този начин от държавна субсидия ще се лиши например ПП Възраждане, която няма свои депутати, но спечели малко над 1% на последните парламентарни избори.

Така според депутатите от Воля ще се освободят средства от държавния бюджет „които могат да бъдат използвани за запълване на бюджета на други сектори, при които има недостиг на средства, като например повишаване на пенсииите”.

Всъщност икономията, която ще се реализира, ако се приеме предложението на Воля ще е в размер на 29 208 040 лева за година – средства, които няма да стигнат дори за традиционната коледна надбавка на най-бедните пенсионери.

В мотивите на законопроекта и съпътстващата го предварителна оценка на въздействието липсват каквито и да било данни за това как предлаганото драстично намаление на държавната субсидия ще се отрази върху функционирането на политическите партии и участието им в предизборни кампании. Дългогодишните проучвания на Института за развитие на публичната среда за партийното финансиране показват, че държавната субсидия е основен приходоизточник за активните политически партии в България, с която до голяма степен се финансират и предизборните кампании, а драстичното ѝ намаляване неминуемо ще доведе до коренна промяна на модела на партийно финансиране, респективно до необходимостта от сериозни и комплексни промени в Закона за политическите партии и в Изборния кодекс.

Законопроектът на Марешки продължава вече установената традиция за лаконично и формално изготвяне на предварителни оценки на въздействието, съпътстващи законопроектите на депутатите. Този път предварителната оценка на въздействието е в размер на почти една страница.