Публикуват ли медиите тарифите си за отразяване на кампанията за предсрочните парламентарни избори?

Mедийните пакети – оползотворяването
22.12.2016
ЦИК одобри 520 048 лв. за медийни пакети
28.02.2017

Публикуват ли медиите тарифите си за отразяване на кампанията за предсрочните парламентарни избори?

Институтът за развитие на публичната среда провери изпълняват ли се изискванията в Изборния кодекс за обявяване на тарифите за отразяване и публикуване на информация, свързана с кампанията на кандидатите в предстоящите предсрочни парламентарни избори на 26 март, 2017 г.

Прегледани са сайтовете на 44 медии – електронни и печатни – 10 телевизии, 3 радиостанции, 17 вестника и 14 информационни сайтове и агенции.

Според Изборния кодекс медиите следва да публикуват тарифите си за отразяване 40 дни преди изборния ден, т.е. не по-късно от 13 февруари 2017 г. В Кодекса е записано, че печатните медии и онлайн новинарските услуги, както и търговските електронни медии, предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати. Те се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия (чл. 187 и чл. 198).

По отношение на предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, то те се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет (МС) не по-късно от 40 дни преди изборния ден, която също се изпраща незабавно на Сметната палата и на ЦИК. В заседанието си на 8-и февруари, МС приема постановление за одобряване на тази тарифа.

Два дни след крайния срок обявен от закона, публикуваме резултати от мониторинга на посочените в таблицата по-долу 44 медии – централни и регионални. Тарифите са търсени на официалните интернет страници на съответните медии.

Публикувани тарифи за отразяване на кампанията за предсрочните парламентарни избори към 15-ти февруари, 2017 г.

От мониторираните 44 медии своите тарифи не са публикували 8.

Изборният кодекс изисква данните за сключените договори между медии и участници в изборите да се публикуват в тридневен срок след подписване на договорите и да се премахват не по-рано от обявяване на резултатите от изборите. В последващи публикации, екипът ни ще направи мониторинг на изпълнението на тези изисквания по време на кампанията за предсрочните парламентарни избори. 

Открийте ни във
Може да следвате „Отворен парламент“ и в