Окончателни резултати от мониторинг на средствата за медии в кампанията за местни избори 2015 г.

Кои са местата с най-голям брой недействителни гласове за общински съветници?
30.10.2015
Почти половината от избирателите са гласували с преференции за общински съветници
16.11.2015

Окончателни резултати от мониторинг на средствата за медии в кампанията за местни избори 2015 г.

По време на предизборната кампания за местни избори 2015 г., Институтът за развитие на публичната среда направи мониторинг на изпълнението на изискванията в Изборния кодекс за обявяване на оферти за отразяване и публикуване на информация за сключени договори между медиите и участниците в изборите.

Какви са правилата

Съгласно изискванията на Изборния кодекс медиите са задължени да публикуват оферти за отразяване на предизборната кампания 40 дни преди изборния ден.

Данни за сключените договори между медии и участници в изборите се публикуват в тридневен срок след подписване на договорите и се премахват не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Данните

Публикуваме окончателните резултати от мониторинга, обхванал сайтовете на 43 медии – електронни и печатни – 5 телевизии, 4 радиостанции, 18 вестника и 16 информационни сайтове и агенции. В мониторинга са включени 12 регистрирани за местните избори политически партии и коалиции – всички парламентарно-представени политически сили (НФСБ и ВМРО са с отделни регистрации, а Български Демократичен Център се отдели от България без Цензура), както и получилите повече от 1% на проведените миналата година парламентарни избори Движение 21 и Глас Народен.

Информацията е извлечена от официалните електронни страници на съответните медии.

С резултатите от предходните три мониторингови периода, с дати към 5-и, 13-и и 23-и октомрви, можете да се запознаете в блога „Отворен парламент“.

В таблицата по-долу са представени медиите, чиито сайтове са следени, както и данни за това дали на тях има публикувани оферти към 4 ноември 2015 г.

Въпреки че предизборната кампания приключи, без оферти за нейното отразяване остават сайтът Novini.bg, както и вестниците Черно море, Добруджанска Трибуна и Дума.

Сключващите съвместно договори за отразяване Focus News и Радио Фокус, през цялата кампания се придържат към утвърдената практика да ги публикуват в нечетлив формат, което максимално затруднява установяването на сумите посочени в тях.

От включените в мониторинга 43 медии, 27 са публикували информация за сключени договори с наблюдаваните участници в изборите.

Окончателното разпределение към 4-ти ноември, 2015 г. на средствата за медии по партии и коалиции е посочено в таблицата по-долу (за да прегледате информацията за всички участници, използвайте падащото меню в таблицата).

*Окончателната стойност на договорите, сключени между БНР и ПП ДПС, публикувана към днешна дата е с 900 лв. (без ДДС) по-малка от сумата посочена в предишната част на мониторинга, тъй като в изминалата седмица тя е намалена от 1200 лв. (без ДДС) на 300 лв. (без ДДС)

Вестник Струма беше обявил стойността единствено на сключения с ПП ГЕРБ договор за предизборно отразяване, но в последствие той е публикуван със заличена сума. Във всички останали договори, сключени по време на кампанията, продължава да фигурира клаузата, че заплащането се извършва съгласно одобрена от двете страни оферта, без същата да е посочена.

Данните и сумите за сключените по време на кампанията договори, са както следва:

 


Общата сума, според публикуваните в мониторираните медии договори, които разглежданите партии и коалиции са похарчили, възлиза на 1 978 939.08 лв. без ДДС.

Най-много средства за предизборно отразяване по време на предизборната кампания е отделил Реформаторският Блок – 469 647 лв. без ДДС, следван от ГЕРБ – 424 750 лв. без ДДС. На трето място се нарежда ДПС с 349 092 лв. без ДДС.


*Vesti.bg е част от групата на НетИнфо и средствата, посочени в публикуваните договори, могат да включват и реклама или отразяване на предизборната кампания на възложителите в повече от един от интернет сайтовете на групата.

Най-предпочитани за отразяване на предизборните кампании на посочените по-горе партии и коалиции са вестниците Труд и 24 часа. По време на кампанията двата вестника са сключили договори на обща стойност 310 367 лв. без ДДС. На второ място се нарежда БНТ с приходи от 292 742 лв. без ДДС, следвана от bTV с приходи от 214 902 лв. без ДДС.

Проверката на сайтовете на медиите по време на кампанията показва някои “странни” тенденции. Една такава е намаляването на сумите на част от публикуваните договори. Пример в това отношение е Нова Телевизия и сключения от нея договор с ДПС. Първоначално договорът възлиза на 45 780 лв. (отразена във втората част от мониторинга на ИРПС ), но постепенно тя е намалена на 37 470 лв. и в последствие на 14 580 лв. До изясняване на обстоятелствата (при подаване на окончателен отчет за приходите, свързани с отразяване на предизборната кампания пред Сметната палата) в нашите данни остава отразена втората сума.

Друга особеност е заличаването на договори за предизборно отразяване в разрез със сроковете, определени в Изборния кодекс. Това са направили от вестник Марица, които още към 23-и октомври заличават един от сключените договори с ПП ГЕРБ на стойност 4 250 лв. (сумата е включена в общите разходи на партията и съответно приходи на медията). Към 30-и октомври информацията за сключени договори с партии и коалиции е премахната от Интернет страниците на Нова Телевизия и вестник Конкурент.

От Dir.bg са публикували договор с агенция Аргент 2002 (същата често фигурира в договори като представляваща интересите на ДПС) на стойност 9 097.88 лв. без ДДС, но без да става ясно в полза на чия партия/партии или коалиция/коалиции ще бъде предизборното отразяване. Поради това този договор не е отразен в общата сума, получена от медията по време на кампанията.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в