Участия в избори и изборни резултати на коалицията:

До този момент Реформаторският блок е участвал в изборите за членове на Европейския парламент от България през 2014г. и в изборите за народни представители през същата година. Гласовете, които формацията получи на изборите за Европарламент са 144 532, равняващи се на 6.45%. Това беше достатъчно, за да бъде излъчен един представител (Светослав Малинов, ДСБ) на Реформаторския блок в Европейския парламент.

На изборите за Народно събрание Реформаторският блок получи 291 806 гласа, което им отреди 23 народни представлители.

Социологически проучвания:

Дата на основаване: декември 2013 г.

Сайт: http://reformatorskiblok.bg/

Кратка биография:

Реформаторският блок е дясноцентристка политическа коалиция, основана на 20 декември 2013 година и включва партиите Демократи за силна България (ДСБ), Движение „България на гражданите“ (ДБГ), Съюз на демократичните сили (СДС), Народна партия „Свобода и достойнство“(НПСД) и Български земеделски народен съюз (БЗНС), както и безпартийни, организирани в граждански съвети. Към Реформаторския блок през август 2014 г. се присъедини и Християндемократическа Партия на България. Партиите, обединени в Реформаторския блок, се задължават да се явяват заедно на предстоящите парламентарни, европейски, местни и президентски избори, като подпишат коалиционни споразумения на национално ниво. Партиите от Реформаторския блок, както и присъединилите се граждани и представители на граждански организации, си поставят за цел създаване на единна политическа формация.
Общите политически органи на Реформаторския блок са Изпълнителният съвет и Гражданският съвет. Основният състав на Гражданския съвет се състои от 45 души, от които по трима представители на всяка формация. В допълнение към основния състав членове на Гражданския съвет са народните представители и членовете на Европейския парламент от Реформаторския блок.
Изпълнителният съвет се ръководи от позициите, разработени от Гражданския съвет, по въпросите на общата политика на Реформаторския блок, като взема решения по всички текущи и оперативни въпроси с политически и организационен характер

Основни приоритети на Реформаторския блок са:

1. Нови изборни правила, гарантиращи честни избори.
2. Прозрачност и публичен контрол при финансирането на партиите. Целево финансиране, гарантиращо конкурентност и политическо представителство на българските граждани.
3. Освобождаване на съда, прокуратурата и полицията от политически, мафиотски и олигархични зависимости.
4. Безкомпромисно преследавне и наказание на корумпираните и злоупотребилите с власт.
5. Изваждане на регулаторните органи от зависимостите им от корпоративните и политически итереси.
6. Прилагане на стриктни  антимонополните правила за защита на конкуренцията, свободната инициатива и интересите на потребителите.
7. Равни възможности и честна конкуренция в обществените поръчки. Ново законодателство, гарантиращо изваждането на мафията от тях.
8. Деполитизиране на държавната администрация и персонална отговорност от държавните служители. Премахване на партийните и роднински назначения.
9. Включване на инструментите на пряката демокрация и гражданския контрол при вземането и изпълнението на решения на централно и местно ниво.
10. Остро противодействие на опитите за разделение на българската нация и противопоставяне на етнически или религиозен принцип.
11. Премахване на медийните монополи и прозрачност на медийната собственост, като гаранция за свободата на словото.
12. Опазване на българската природа и богатствата й чрез стриктно ново законодателство.

Политическа принадлежност:

Реформаторският блок се определя, като дясно-центристко политически субект.  Политическа партия ДСБ е член на Европейската народна партия в Европарламента.